Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 

Provozovatel webu a správce osobních údajů

Společnost Fortis-DB, spol. s r.o., IČ: 62586289, se sídlem Úněšovská 2205/17, 323 00 Plzeň.

 

  1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou nepodnikající, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením Evropské unie 2016/679(GDPR).
  2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely zasílání informací prodávajícímu.
  4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
  5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu maximálně 1 měsíce. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.
  6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.
  7. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

– požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

– požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

  1. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  2. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Plzeň, 25.9.2019

Fortis-DB, spol. s r.o.
Úněšovská 2205/17, 323 00 Plzeň
Zobrazit na mapě
IČ: 62586289
DIČ: CZ62586289

Tel: 377 220 600
Fax: 377 011 324
E-mail: info@fortisdb.cz
E-mail pro objednávky: objednavky@fortisdb.cz

Otevírací doba
Po – Pá
7:00 – 15:30

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 6829
ID datové schránky: i5f6yi7

Fortis-DB, spol. s r.o. je vedena u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 00034714

[anr_nocaptcha g-recaptcha-response]

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Kontaktujte nás